Противопоказания

pink saltСолната стая не се препоръчва при следните заболявания:

 • Туберкулоза
 • Злокачествени образования
 • Кръвотечение от всякакъв произход
 • Психични заболявания от различни степени
 • Манийни и шизотипни разстройства
 • Епилепсия 
 • Шизофрения
 • Сърдечно-съдова недостатъчност
 • Тежки бъбречни увреждания
 • Стомашни и дуоденални язви
 • Хипертиреоидизъм
 • Клаустрофобия
 • Хипертония (при стойности на кръвното налягане от и над 160/100)
 • Остър стадий на белодробни заболявания
 • Хронични обструктивни белодробни заболявания със симптоми на третия етап на хронична белодробна недостатъчност;
 • Всички вътрешни заболявания с декомпенсация;

Солната стая се посещава малко след като заболяването е било преборено.

Недопустимо е посещение в солната стая при наличието на хронично или инфекциозно заболяване в период на обострено състояние, температура и рецидиви.