Солната стая елечебнаиновативнарелаксираща

Деца - 20 мин.

 • 1 посещение - 6лв.
 • 5 посещения - 25лв.
 • 10 посещения - 40лв.

Възрастни 40 мин.

 • 1 посещение - 10 лв.
 • 5 посещения - 45 лв.
 • 10 посещения - 75 лв.

Детоксикация 60 мин.

 • 1 посещение - 20 лв.
 • 5 посещение - 90 лв.
 • 10 посещение - 160 лв.

Наем на стаята - 5 места

 • за 20 мин. - 30 лв.
 • за 40 мин. - 60 лв.

* Придружител на дете до 9 години - безплатно.       * Придружителите трябва да са лица навършили 18 години.